In de VPKB zijn vele groepen en commissies bezig. Zij zijn de denktanks binnen onze kerk. Hun werk is niet altijd gekend bij de plaatselijke kerken. Een brochure komt wel in de gemeenten terecht. Het denkwerk en de vaak interessante artikelen die dit proces in de commissie of de werkgroep gevoed heeft vaak niet.
Dat is jammer want deze artikelen kunnen ook de collega’s van dienst zijn evenals andere geïnteresseerd zijn.
Vandaar dat we deze tab gereserveerd hebben en zo ruimte voorzien.

De onderwerpen geven dus ook inzage in welke onderwerpen er op de kerkelijke agenda staan.

  • Nieuwe vormen van kerk-zijn zoals pionieren. Deze nieuwe vormen kunnen  worden gezien en ervaren als mogelijkheden, leermomenten om ook de oude structuren en de kern van het kerk-zijn opnieuw te bevragen. Wie over pionieren spreekt, spreekt ook over missie en secularisatie.
  • Aansluitend komt daarbij ook de reflectie van het ambt op en de sacramentsbevoegdheid.
  • De werkgroep KidS van de VPKB wil actuele vragen van mens en samenleving en christelijk geloof op elkaar betrekken en de rol, waartoe de kerk geroepen is om te spelen. In het bijzonder wil zij hierin de VPKB gemeenten ondersteunen, inspireren en stimuleren.
    Het gaat dan om thema’s als: migratie, klimaat en de dialoog christendom-islam. Zij houden zich nu ook bezig met genetische modificatie.

Mocht u interessante artikelen hebben, dan mag u die altijd doorsturen.