Kerk-zijn vandaag de dag, binnen de Vlaamse context waarin sprake is van een verdere gaande secularisatie en het aantal protestanten op 1% van de totale Belgische bevolking wordt gerekend, wat betekent dit?
Deze kleine kerken blijken wel goed instaat om migranten in hun midden op te nemen. Vele gemeenschappen zijn dan ook veelkleurig.
Toch is er ook de vraag naar meer dynamiek, zonder de protestantse identiteit te verliezen. Die protestantse identiteit wordt hoe dan ook weer heel verschillende vorm gegeven.
Dit onderwerp omvat veel meer dan u hier zult terugvinden. Voorlopig beperken we ons tot drie onderwerpen.

 • Nieuwe vormen van kerk-zijn zoals pionieren. Deze nieuwe vormen kunnen  worden gezien en ervaren als mogelijkheden, leermomenten om ook de oude structuren en de kern van het kerk-zijn opnieuw te bevragen.
  Toch is goed stil te staan bij het tegoed van de bestaande kerken, want ook hiervan kan geleerd worden, ook als het gaat om nieuwe vormen.
 • Kerk in de Samenleving, de werkgroep KidS van de VPKB wil actuele vragen van mens en samenleving en christelijk geloof op elkaar betrekken en de rol, waartoe de kerk geroepen is om te spelen.In het bijzonder wil zij hierin de VPKB gemeenten ondersteunen, inspireren en stimuleren.
  Het gaat dan om thema’s als: migratie, klimaat, de dialoog christendom-islam en secularisatie.
  Ook lokale kerken hebben toffe initiatieven van kerk-zijn in de samenleving.
 • Tenslotte is er ook de vraag van gemeenten om taakdragers, ambtsdragers, vrijwilligers te vinden voor al het werk. Net als bij andere seculiere organisaties is de vrijwilliger vaak niet meer uit op langdurige engagementen. Hoe gaan we hiermee om? Wat kunnen we leren van anderen?
  Tijdens de week van het engagement willen we hier aandacht aan besteden.