Interlevensbeschouwelijke dialoog

De interlevensbeschouwelijke dialoog – enkele persoonlijke gedachten . Een paar jaar geleden mocht ik in Ieper deelnemen aan een interlevensbeschouwelijk panelgesprek. In eerste instantie vond ik eerlijk gezegd de opzet wat mager. Elke levensbeschouwing zou een waar gebeurd verhaal vertellen waarin duidelijk werd dat elke levensbeschouwing op zoek is naar

‘Ik ga naar de gevangenis en neem mee…’

Ontmoetings- en reflectiedag voor consulenten en aalmoezeniers.’ In samenwerking met de Interlevensbeschouwelijke Raad van Bevoegde Instanties inzake de religieuze en niet-confessionele bijstand in de gevangenissen, nodigt onze interreligieuze en interlevensbeschouwelijke groep u uit op de studiedag: ‘Ik ga naar de gevangenis en neem mee…’ Ontmoetings- en reflectiedag voor consulenten en

‘Zeg niet wie je bent’ – Over de actualiteit van het boek Esther

Theologische Conferentie Op dinsdag 19 maart en woensdag 20 maart 2019 vindt de jaarlijkse tweedaagse conferentie plaats voor predikanten, pastores, kerkelijk werkers, catecheten en een ieder die zich wil verdiepen in de relatie van jodendom en christendom. De organisatie is in handen van de  Werkgroep Kerk en Israël, classis Noord-Brabant,

Orbit vzw

ORBIT vzw bevordert het samenleven van en de democratische samenwerking tussen mensen uit verschillende cultuurgroepen, religies en levensbeschouwingen. ORBIT zet concreet in op het respect voor de verhalen, de rechten en de waardigheid van mensen met een migratiegeschiedenis. De VPKB maakt deel uit van de werkgroep AMOS: Asiel, migratie en