Een geloofwaardig Europa

Europa en de verkiezingen In aanloop naar de Europese verkiezingen van 2019, organiseerde het vormingswerk een aantal avonden rond Europese thema’s. Deze thema’s zijn: Waarden, Migratie en Klimaat. Hieronder vindt u de verslagen van de avonden alsook materiaal om in de gemeente mee aan de slag te gaan. Klimaat, waarden,

Migratie

Migratie is een belangrijk thema in Europa. Europese burgers genieten van de vrijheid van bewegen door heel Europa en Bulgaarse schilders, Nederlandse kassiers, Spaanse verpleegsters en Roemeense bouwvakkers zijn geen uitzondering. Een sociale en correcte regelgeving huppelt echter vaak wel achterop, omdat economische belangen voorop worden gesteld. Maar ook vluchtelingen

Orbit vzw

ORBIT vzw bevordert het samenleven van en de democratische samenwerking tussen mensen uit verschillende cultuurgroepen, religies en levensbeschouwingen. ORBIT zet concreet in op het respect voor de verhalen, de rechten en de waardigheid van mensen met een migratiegeschiedenis. De VPKB maakt deel uit van de werkgroep AMOS: Asiel, migratie en