Nadenken over verandering

De gemeente wordt vacant, welke richting willen we op? We zouden meer samen kerk willen zijn. Hoe gaan we om met de diversiteit in onze gemeente? Dit zijn slechts enkele vragen die mogelijks ook in uw kerkenraad op tafel liggen. Vragen waar elke gemeente een eigen antwoord op zal willen

Jongeren en de preek

Jongeren en de preek, niet de gemakkelijkste combinatie. Hoe zorg je als predikant dat jongeren zich betrokken weten bij de preek? Die vraag staat centraal in het onderzoek dat in Nederland werd gedaan. U kunt het onderzoek met 56 praktische tips raadplegen. Hier alvast een aantal “preken zonder toga, meer

Gesprekspapier over de VPKB structuur

De Verenigde Protestantse Kerk in België is een kerk met heel veel diversiteit. Deze diversiteit kenmerkt onze gemeenschap. Het is een een historische gegroeide diversiteit zoals de naam ‘verenigde’ wil aangeven. Een diversiteit die eveneens tot uitdrukking komt doordat de verschillende geloofsstromingen een plaats hebben gekregen tot in de constitutie