Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies

De Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies is een modern wetenschappelijk opleidingsinstituut, dat zich baseert op taalkundig Bijbelonderzoek en kritisch de traditie analyseert. De opleiding wil mensen tot een beter begrip van onze culturele geschiedenis brengen en een handreiking bieden voor de vertolking ervan vandaag. Met name het reformatorische christendom

Labo vzw

LABO vzw gelooft in de kracht van burgers om de wereld kritisch in vraag te stellen en van onderop te werken aan sociale verandering. Een sterke civiele samenleving houdt in dat burgers georganiseerd zijn en tools ontwikkelen die dienen als hefboom voor verandering. LABO vzw biedt ruimte aan burgers om

Motief vzw

Dicht
 bij
 de
 maatschappelijke
 actualiteit
 wil
 Motief
 een
 interessant,
 uitdagend
 en
 inspirerend
 aanbod
 van
 leerhuizen,
 vormingsweekends,
 studiedagen, 
documentatie,
 werkvormen 
en 
advies… 
aanbieden 
aan 
een 
breed 
publiek:
 gelovig 
of
 atheïst, 
hindoe, 
moslim 
of 
christen, 
van 
Vlaamse 
of 
van 
andere 
origine, 
hooggeschoold 
of 
met 
beperkte 
scholing…
 Ieder
 die
 meer
 inzicht
 wil
 krijgen


Orbit vzw

ORBIT vzw bevordert het samenleven van en de democratische samenwerking tussen mensen uit verschillende cultuurgroepen, religies en levensbeschouwingen. ORBIT zet concreet in op het respect voor de verhalen, de rechten en de waardigheid van mensen met een migratiegeschiedenis. De VPKB maakt deel uit van de werkgroep AMOS: Asiel, migratie en

Socius

Socius is het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Wij zijn er voor alle professionals uit de sector en hun organisaties. Waarom doen we dit? Omdat wij geloven dat zij wezenlijk bijdragen tot de realisatie van een democratische, inclusieve, solidaire en duurzame samenleving. Hier vindt alle mogelijke adressen van vormingsorganisaties en ook

Vormingplus

Dertien Vormingplus-centra, verspreid over Vlaanderen en Brussel, organiseren een waaier aan activiteiten die volwassenen persoonlijke, sociale en culturele competenties bijbrengen en de deelname aan de samenleving stimuleren.