Ecokerk – netwerk voor rechtvaardigheid en vrede

Ecokerk verbindt ecologie met de christelijke spiritualiteit. Het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede kreeg van de Belgische bischoppen de opdracht om een christelijk visie uit te werken rond ecologie en spiritualiteit, en anderzijds te zoeken naar wegen om deze visie in praktijk te brengen. De werkgroep Kerk in de Samenleving maakt deel

Labo vzw

LABO vzw gelooft in de kracht van burgers om de wereld kritisch in vraag te stellen en van onderop te werken aan sociale verandering. Een sterke civiele samenleving houdt in dat burgers georganiseerd zijn en tools ontwikkelen die dienen als hefboom voor verandering. LABO vzw biedt ruimte aan burgers om

Motief vzw

Dicht
 bij
 de
 maatschappelijke
 actualiteit
 wil
 Motief
 een
 interessant,
 uitdagend
 en
 inspirerend
 aanbod
 van
 leerhuizen,
 vormingsweekends,
 studiedagen, 
documentatie,
 werkvormen 
en 
advies… 
aanbieden 
aan 
een 
breed 
publiek:
 gelovig 
of
 atheïst, 
hindoe, 
moslim 
of 
christen, 
van 
Vlaamse 
of 
van 
andere 
origine, 
hooggeschoold 
of 
met 
beperkte 
scholing…
 Ieder
 die
 meer
 inzicht
 wil
 krijgen


Socius

Socius is het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Wij zijn er voor alle professionals uit de sector en hun organisaties. Waarom doen we dit? Omdat wij geloven dat zij wezenlijk bijdragen tot de realisatie van een democratische, inclusieve, solidaire en duurzame samenleving. Hier vindt alle mogelijke adressen van vormingsorganisaties en ook