Als ambtsdrager op huisbezoek

Inleidende cursus onderlingpastoraat Twee avonden De eerste avond van de cursus zal doorgaan in Leuven in oktober of november. Onderling pastoraat het is het cement van de gemeente. Zorg voor elkaar het is de corebusiness van de protestantse kerk. Als ambtsdrager in de gemeente word je geacht namens de gemeente

Vergaderen is verzamelen

Tijdens de avonden voor kerkenraadsleden braken we een lans om ook inhoudelijke gesprekken te voeren dat kan bijvoorbeeld gaan over ‘hoe te vergaderen’. Met de volgende vier onderwerpen kan er een gesprek op gang komen over het waarom van vergaderen, over het werken als team en de eigen inbreng, over

Orde in de kerk

Kerkorde en plaatselijk reglement. Het staat voor velen gemeenteleden synoniem voor saaiheid.Toch wordt elk kerkenraadslid geacht op de hoogte te zijn van wat er in de kerkorde staat om te weten wat te doen in vacaturetijd, bij verkiezingen en indien het plaatselijk reglement aangepast moet worden. Welke geest waait er

Aanbod voor kerkenraadsleden

1. Rol en taak van kerkenraadsleden Ambtsdrager zijn wat is dat eigenlijk? Samen met predikant of kerkelijkwerker, diaken of ouderlingen leiding geven aan de gemeente met als doel: ‘De gemeente bij het heil bewaren’. Zo staat het in de kerkorde. Wat betekent dat eigenlijk en wat komt er van terecht?