Onze VPKB kerk is veelkleurig en divers. Zoals we op Profest 2019 mochten ervaren. De dood van George Floyd en de velen protesten raken dan ook velen in onze kerk.
De VPKB heeft dan ook een verklaring geschreven tegen racisme.
Onze kerk heeft de strijd tegen racisme al langer op de agenda staan en er bestaat reeds materiaal (binnen en buiten de VPKB) voor gesprekken en ook om hier ook liturgisch mee aan de slag te gaan.

Op de webpagina van Kerk in de   Samenleving vindt u materiaal om te gebruiken in de gemeente.

VPKB

In 1984 verscheen een Open Poort nummer met als titel Racisme. Hier vindt u het artikel van Marc Lenders “Economische structuren en racisme“.

“De Belijdenis van Belhar en haar betekenis voor ons.” Deze brochure is er gekomen naar aanleiding van de aanvaarding van het Partnerschap met de URCSA (United Reformed Church of Southern Africa).  In deze belijdenis wordt racisme in scherpe bewoordingen afgekeurd. In de nieuwe brochure van Belhar vindt u de volledige liturgische versie hieruit een fragment.
Wij geloven de Drie-enige God, Vader, Zoon
en Heilige Geest, die door zijn Woord en Geest zijn
Kerk verzamelt en samenroept uit heel het menselijk
geslacht; haar beschermt tegen inslapen en gemakzucht
en haar verzorgt opdat het verzoeningswerk van
Christus zichtbaar wordt..

Daarom verwerpen wij elke leer, elke
theologie, elke ideologie die de scheiding van mensen
op grond van ras, afkomst of sekse sanctioneert
en daardoor de verzoening in Christus bij voorbaat
belemmert en ontkracht….

Daarom geloven wij dat de Kerk mensen in
elke vorm van lijden en nood moet bijstaan, wat onder
andere ook inhoudt dat de Kerk zal getuigen en zal
strijden tegen elke vorm van ongerechtigheid…

Daarom verwerpen wij elke ideologie die
vormen van ontrechting legitimeert en elke leer die
niet bereid is om vanuit het Evangelie zo’n ideologie
te weerstaan

De VPKB heeft in 2015 de Belijdenis van Belhar in art.1 van haar Constitutie en  Kerkorde opgenomen.

Hier zijn ook enkele liederen die goed passen in een dienst tegen racisme: Hier wordt het land gezocht, doorbreek onze muren (orgel), verschillende andere liederen. Speciale aandacht vraagt het lied Amazing Grace.

Er is ook te denken aan getuigenissen van jongeren. In de Rabotkerk kwamen enkele jongeren aan het woord over hoe en waar zij racisme ervaren.

 

Verweer

“Vrijheid zonder grenzen” is een tekst van Jan Pronk met daarin een aantal stappen om in verzet te komen.

Orbit vzw

Een van de vier thema’s waarrond Orbit vzw werkt is het effectieve aanpak van racisme.
ORBIT vzw wil bijdragen aan het keren van racisme en discriminatie in de individuele levenssfeer en in maatschappelijke instellingen.
En geeft hier rond ook vorming.    Ze zoeken ook verbondenheid met andere initiatieven.

Boek: Een vurig pleidooi van Naima Charkaoui (auteur) voor ondersteuning van de slachtoffers van racisme, met een focus op veerkracht, weerbaarheid en hoop.

Stories that moves

Een hele aardige site om te werken met jongeren. Ze bevat een online toolbox en ook demoversie om racisme en discriminatie bespreekbaar te maken.

 

Labo vzw – door de ogen van mensen van kleur.

Labo vzw werkt interactief via onder andere gesprekscirkels. Zij hebben ervaring met het thema ‘white privilege‘.

In deze muzikale documentaire wordt ingezoomd op gezamenlijke uitdagingen van gemeenschappen van kleur. In 9 zelfgeschreven nummers verbindt Pravini de strijd tegen Zwarte Piet, de strijd voor de erkenning van koloniale misdaden die Nederland heeft begaan in Indonesië, de strijd voor de bevrijding van Palestina en de strijd in het politieke veld voor een inclusieve samenleving. “The Uprising” biedt hiermee een unieke kijk op het verzet tegen racisme in Europa door de ogen van mensen van kleur.

Black lives matter wil niet  zeggen dat ander leven er niet toe doet. Wel is het een roep om hulp omdat de strijd tegen racisme niet gedaan is.

andere onderwerpen