Open colleges Nieuw Testament

De Faculteit voor protestantse theologie en religiestudies biedt predikanten aan om gratis de colleges Nieuw Testament bij te wonen. Dit jaar gaat het om De brieven van Paulus aan Timoteüs, deze hebben een bijzonder karakter en focussen onder meer op gemeenteopbouw in de eerste eeuw.   De colleges gaan door

Supervisie

Predikanten en kerkelijk werkers kunnen ook in deze tijden gebruik maken van de intervisie mogelijkheden. Er zijn de volgende opties: supervisie individueel supervisie in groep een groep van werkers in de kerk met partner: specifiek over: hoe ga je om met kerkenwerk als koppel? – hiervoor zijn al twee koppels

Als ambtsdrager op huisbezoek

Inleidende cursus onderlingpastoraat Twee avonden De eerste avond van de cursus zal doorgaan in Leuven in oktober of november. Onderling pastoraat het is het cement van de gemeente. Zorg voor elkaar het is de corebusiness van de protestantse kerk. Als ambtsdrager in de gemeente word je geacht namens de gemeente

Een geloofwaardig Europa

Europa en de verkiezingen In aanloop naar de Europese verkiezingen van 2019, organiseerde het vormingswerk een aantal avonden rond Europese thema’s. Deze thema’s zijn: Waarden, Migratie en Klimaat. Hieronder vindt u de verslagen van de avonden alsook materiaal om in de gemeente mee aan de slag te gaan. Klimaat, waarden,

Nieuwe Heiligheid

In de huidige samenleving zijn heiligen van de kalender geschrapt. Hun namen worden nog nauwelijks genoemd. Maar is daarmee het heilige uit de samenleving verdwenen of is er sprake van een nieuwe heiligheid? En als sprake is van nieuwe heiligheid waar is die dan te vinden? Dat dit geen onbelangrijke

Luther Radicaal

De Reformatie is al lang geen beweging meer, ze is zelf traditie geworden. De ideeën van Luther tegen het opkomend handelskapitalisme en over de kerkelijke ontvoogding en gewetensvrijheid zijn intussen gestold tot dogma’s en onschadelijk gemaakt door de nadruk op het individuele heil. Luther zocht naar een rechtvaardige God maar