Interlevensbeschouwelijke dialoog

De interlevensbeschouwelijke dialoog – enkele persoonlijke gedachten . Een paar jaar geleden mocht ik in Ieper deelnemen aan een interlevensbeschouwelijk panelgesprek. In eerste instantie vond ik eerlijk gezegd de opzet wat mager. Elke levensbeschouwing zou een waar gebeurd verhaal vertellen waarin duidelijk werd dat elke levensbeschouwing op zoek is naar

Nieuwe Heiligheid

In de huidige samenleving zijn heiligen van de kalender geschrapt. Hun namen worden nog nauwelijks genoemd. Maar is daarmee het heilige uit de samenleving verdwenen of is er sprake van een nieuwe heiligheid? En als sprake is van nieuwe heiligheid waar is die dan te vinden? Dat dit geen onbelangrijke