Nadenken over het ambt

Binnen de Verenigde Protestantse Kerk in België komt er opnieuw een denkproces op gang over het ambt. Niet alleen vanwege de pioniersplekken maar ook omwille van de lekenpredikers. Om u  ook de gelegenheid te geven om mee te denken, geven we hier lezenswaardig materiaal. We delen hier artikelen, thesissen van