het klimaat

Wat moeten we vrezen en wat mogen we hopen? – lezing VPKB Dendermonde door Karel Malfliet In Laudato Si (samenvatting)– de encycliek van Paus Franciscus waarin gestreefd wordt naar een intergrale ecologie staat onder andere: “We kunnen vandaag echter niet ontkennen dat een echte  ecologische aanpak  steeds evolueert naar een

Aan tafel met het klimaat

De werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS) heeft u een mooie brochure 2018toegestuurd met liturgisch en bezinningsmateriaal voor Scheppingszondag. Dit is gebeurd in samenwerking met Ecokerk. De focus ligt hier op het deelthema voedsel en landbouw: kies lokaal. Een ideaal onderwerp lijkt ons om ook een plaats te geven op

Maak een klimaatplan

Velen zijn zich bewust van de vernietigende invloed die de mens op het klimaat heeft. Temperaturen stijgen, op de ene plaats heerst droogte, op de andere overvloedige regenval. het klimaat is van slag en het staat buiten twijfel dat de mens daarmee te maken heeft. Het risico is dat we