Een veelkleurig en meerstemmig spel

Voor Profest 2019 werd een spel ontwikkeld om met elkaar in gesprek te gaan over diversiteit in geloven, kerk-zijn en leven. Het spel is tweetalig en eenvoudig te spelen.  En uitstekend geschikt voor startzondagen of gemeentedagen. Het bestaat uit: 36 vragenkaarten (in twee categorieën: veelkleurig en meerstemmig) 9 opdrachtkaarten 9

Pastorale dagen

Deze dagen hebben als inzet: het bevorderen van collegialiteit, het delen van persoonlijke spiritualiteit. De insteek is vooral: praktisch, gericht op het werken in de kerk. Voor de volgende dagen 2018-2019 willen wij aandacht vragen voor verschillende vormen van luisteren naar de schrift, contextueel Bijbellezen, bibliologie en bibliodrama en Lectio