Luther Radicaal

De Reformatie is al lang geen beweging meer, ze is zelf traditie geworden. De ideeën van Luther tegen het opkomend handelskapitalisme en over de kerkelijke ontvoogding en gewetensvrijheid zijn intussen gestold tot dogma’s en onschadelijk gemaakt door de nadruk op het individuele heil. Luther zocht naar een rechtvaardige God maar