Intercultureel Bijbellezen

Waarom intercultureel bijbellezen? In verschillende gemeenten komen mensen uit diverse landen:  Rwanda, Congo, Iran, Indonesië, de Filipijnen of andere landen. Deze kerkleden maken volop deel uit van de gemeente. Met zoveel verschillende cultuurachtergronden, maar ook geloofsachtergronden lijkt het niet meer dan logisch en van belang om elkaar te leren kennen,

Tips om vrijwilligers te vinden en te houden

Als vrijwilliger heb je vaak verschillende motieven die je groepsgewijs zou kunnen weergeven als: de sociaal veranderaar, de buitenbloeier, de binnenbloeier en de passant. Deze motieven zijn niet hiërarchisch gerangschikt. De betekenis die je geeft aan je vrijwillige inzet kan variëren doorheen je levensloop.  Het één is niet beter dan