APOCALYPTIEK en RADICALISME

Interdisciplinaire (open) mastermodule Dit academiejaar onderzoeken we met de studenten in de masteropleiding de prangende actuele kwesties. Covid-19, Black Lives Matters, de ecologische uitdagingen en zoveel meer, persen het moderne wereldbeeld in een apocalyptisch keurslijf. Een grondige analyse van de antieke en middeleeuwse apocalyptiek geeft ons inzicht in de huidige

Nadenken over verandering

De gemeente wordt vacant, welke richting willen we op? We zouden meer samen kerk willen zijn. Hoe gaan we om met de diversiteit in onze gemeente? Dit zijn slechts enkele vragen die mogelijks ook in uw kerkenraad op tafel liggen. Vragen waar elke gemeente een eigen antwoord op zal willen

Amazing Grace

Amazing Grace Dit is een bekende christelijke hymne, geschreven door de Engelsman John Newton in 1772. Het lied een van de meest herkenbare liedjes in de Engelstalige wereld, met de boodschap dat vergeving en verlossing mogelijk zijn ongeacht de begane zonden en dat de ziel uit wanhoop kan worden verlost

#Black lives matter

Onze VPKB kerk is veelkleurig en divers. Een jaar geleden nog vierden we dit op Profest 2019. De dood van George Floyd en de velen protesten raken dan ook velen in onze kerk. Black lives matter wil niet  zeggen dat ander leven er niet toe doet. Wel is het een

Dubbele dialoog – boekbespreking

Het boek is niet nieuw, maar niettemin voor al wie werk wil maken van de interreligieuze dialoog een aanwinst. Dubbele Dialoog. Vrouwen en mannen in interreligieuze ontmoetingen. Het boek vertrekt vanuit een specifieke problematiek en vraagstelling. Vrouwen participeren in talloze activiteiten van de interlevensbeschouwelijke en interculturele dialoog. Ondanks hun inzet