Waarom intercultureel bijbellezen?

In verschillende gemeenten komen mensen uit diverse landen:  Rwanda, Congo, Iran, Indonesië, de Filipijnen of andere landen. Deze kerkleden maken volop deel uit van de gemeente. Met zoveel verschillende cultuurachtergronden, maar ook geloofsachtergronden lijkt het niet meer dan logisch en van belang om elkaar te leren kennen, ook in het verstaan van bijbelverhalen. Sommigen lezen de bijbel al was het hun eigen levensverhaal, terwijl anderen meer van afstand het verhaal willen bestuderen.

Opzet

Een Bijbelgroep in de week is niet altijd evident vanwege de kinderen en werk. Het is soms even zoeken naar een geschikt tijdstip. Een zondag aansluitend aan de dienst is vaak nog wel een optie. Dit hangt van groep tot groep af.
Belangrijk bij het intercultureel bijbellezen is dat er een huiselijke, familiale sfeer wordt gecreëerd, waarbij er ook iets te eten valt. Het werkt vaak heel goed door iedereen te vragen iets mee te brengen dat gedeeld kan worden met anderen.  In coronatijd is dat vaak niet evident. Geef de groepsleden ook de gelegenheid om in de eigen taal voor te gaan in gebed, of een lied als afsluiting te laten zingen.
Voor de Bijbelteksten is de Nieuwe Bijbelvertaling geschikt en ook de Bijbel in de eigen taal. Hou er rekening mee dat taalverschillen zijn.

Uiteraard is het tof indien je een reeks als Ruth kunt lezen, maar wat ook mogelijk is om aan te sluiten bij het leesrooster, waardoor er teruggegrepen kan worden op een preek, of juist de inbreng geïntegreerd kan worden in de dienst. Verhalende bijbelteksten geven sneller mogelijkheden voor gesprek.

Zo geeft het Bijbelboek Ruth de gelegenheid om met elkaar kennis te maken. Wat is de betekenis van onze naam? Waar komen we vandaan? Wat verwachtte je van je nieuwe land, of een nieuwe situatie en kwamen deze verwachtingen uit?

De rol van het bijbelverhaal is als die van een deelnemer in het gesprek. Het bijbelverhaal wordt niet boven of over het verhaal van de deelnemers gelegd. Het verhaal dient eerder als spiegel. Naast de persoonlijke verhalen komt een gelijkend verhaal uit de bijbel met een mogelijk eigen inbreng en een mogelijkheid tot een ander inzicht. Toch wordt het ook belangrijk gevonden uitleg te geven over de tekst. De begeleider kan dit doen door zijn of haar lezen van de Bijbeltekst in te brengen. Niet als enige juiste uitleg wel om de verscheidenheid in lezen te voeden.

Mogelijke vorm:

1. Onthaal, koffie of een maaltijd. Neem hiervoor de tijd. Het bijpraten is erg belangrijk.
2. Indien er nog geen gebed geweest is bij het begin of voor het eten, dan is het nu de gelegenheid.
3. Neem eerst de tijd om de tekst goed te lezen. Laat deze lezen in de eigen taal en als je een Nederlandse tekst neemt vraag dan of alle woorden begrepen zijn.
Daarna kun je naar de vraag naar de boodschap van de tekst.
4. Voor vrouwen groepen werkt het erg goed om iets te knutselen of te doen, waardoor verder gepraat kan worden. Mocht daar geen tijd voor zijn of  is dat niet geschikt voor de groep dan volgt de fase waar je (in kleine groepjes) doorspreekt hoe de tekst doorwerkt in het eigen leven. Het is geen doorgedreven exegese, wel een vraag naar het verstaan van de Bijbeltekst in het eigen leven.
5. Afsluiten met een lied of gebed door één van de deelnemers. Moedig hen aan om te zingen of te bidden in de eigen moedertaal.

Omgaan met diversiteit

De geloofsdiversiteit binnen de groep kan groot zijn, bovendien getuigen ook de deelnemers vaak in hun levensverhalen zelf van een pluriforme identiteit: cultureel of godsdienstig. Deze culturele pluriformiteit is vaak ontstaan door  migratie of doordat zij behoren tot een culturele minderheid. Soms zie je ook dat het geloof van het huisgezin verlaten wordt voor een andere bewuste keuze bijvoorbeeld van katholiek naar protestant, van evangelisch naar protestants, van islam naar protestants. Probeer deze verschillen te overstijgen door het gezamenlijke proces te benoemen: samen proberen Gods Woord te verstaan, samen werken aan een gemeenschap van openheid en gastvrijheid.

Overigens kan het ook interessant zijn om liturgische elementen in dienst tot onderwerp van gesprek te maken. Hoe ging het Avondmaal in het thuisland in zijn werk? Willen mensen hun doop verhaal vertellen? Hoe zag het kerkgebouw eruit en de posities?  Is er wel een gebouw?

Uiteraard kunt u gebruik maken van het materiaal rond contextueel bijbellezen, dat nu ook in het Frans is verschenen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vormingsverantwoordelijke.
In Nederland bestaat er kant en klaar materiaal.

 

andere onderwerpen