Tijdens de avonden voor kerkenraadsleden braken we een lans om ook inhoudelijke gesprekken te voeren dat kan bijvoorbeeld gaan over ‘hoe te vergaderen’.
Met de volgende vier onderwerpen kan er een gesprek op gang komen over het waarom van vergaderen, over het werken als team en de eigen inbreng, over het openen en sluiten van de vergadering en over macht en wijsheid.
In de bijdragen maken we dankbaar gebruik van een serie verschenen in het Ouderlingen Blad en geschreven door Prof. Jaap de Lange -In-vergadering-bijeen. U kunt deze serie op vraag ontvangen.

Voor de Vlaamse context pasten we een aantal artikelen aan, zodat deze kunnen dienen als opening van een vergadering. Met dank ook aan de kerkenraad van Gent-Rabot om als proeftuin te fungeren.

U kunt ook altijd de vormingsverantwoordelijke uitnodigen om een vorming rond vergaderen te verzorgen.

andere onderwerpen