Kerkenraadsleden geven leiding aan de gemeente en gaan dus ook regelmatig voor in gebed.  Zeker beginnende kerkenraadsleden geven aan dit moeilijk te vinden, maar zij niet alleen. Zo zijn er verschillende gebeden en is het niet altijd duidelijk wat er bij elk gebed verwacht wordt. In de bijlage vindt u een opsomming van de gebeden en hun plaats in de liturgie en suggesties om een gebed op te bouwen.

Ook spelen er allerlei gevoelens en verwachtingen  ook hiervoor vindt u enkele tips waarmee u hopelijk verder komt.
Tenslotte vindt u gebeden als voorbeeld. Ook staan er verwijzingen in naar de plaats van de gebeden in het dienstboek. Dit om u te inspireren en om uw eigen weg te vinden.

Het papier biedt wellicht ook een gelegenheid om eens in een kerkenraad uit te spreken welke verwachten er leven als het gaat om bidden en elkaar hierin te bemoedigen.

andere onderwerpen