Socius is het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Wij zijn er voor alle professionals uit de sector en hun organisaties. Waarom doen we dit? Omdat wij geloven dat zij wezenlijk bijdragen tot de realisatie van een democratische, inclusieve, solidaire en duurzame samenleving.

Hier vindt alle mogelijke adressen van vormingsorganisaties en ook materiaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *