Ecokerk – netwerk voor rechtvaardigheid en vrede

Ecokerk verbindt ecologie met de christelijke spiritualiteit. Het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede kreeg van de Belgische bischoppen de opdracht om een christelijk visie uit te werken rond ecologie en spiritualiteit, en anderzijds te zoeken naar wegen om deze visie in praktijk te brengen. De werkgroep Kerk in de Samenleving maakt deel