Vraag aan jongeren wat ze van de kerk vinden, en ze zullen beginnen over de kerkdienst. Hun beeld van de kerk, gaat allereerst over de dienst. Wat er op zondag gebeurt is dus bepalend voor hen.

Jongeren stappen zondags een wereld in waar ze vaak liederen zingen uit een andere tijd met verouderd taalgebruik. Er is geen contact met de mensen onderling, alleen eenzijdige communicatie vanuit de voorganger. De preken zijn vaak lang en moeilijk te volgen en heeft voor jongeren weinig raakvlakken met wat ze maandag tot zaterdag meemaken. Er ontbreken visuele middelen en sociale media. Stuk voor stuk elementen die jongeren in hun gewone leven constant gebruiken. En dus wordt het kiezen: of in alle eerlijkheid tegen jongeren zeggen dat de diensten niet voor hen zijn – of je diensten gaan aanpakken en tegen het licht gaan houden.

Kerkdiensten die een one man show zijn, vol kerktaal, preken van 20  minuten en weinig mogelijkheid tot interactie, inzet van talenten of visuele middelen, zullen de aansluiting met jongeren verliezen. (naar Marijn Dekker)

 

Wat willen jonge mensen

Uit recent onderzoek is gebleken dat de link naar het “samen” en het zoeken naar zingeving in het dagdagelijkse leven nog steeds hoofdzaken zijn in wat de jeugd verwacht van het geloof, van naar de kerk gaan. De onderzoeker gaf 6 stellingen mee:

–        We zijn op zoek naar relevantie voor ons dagelijks leven, naar wijsheid, naar concrete inspiratie; Volwassenen moeten uitgedaagd worden om het gesprek aan te gaan om over God te spreken, zij mogen voorganger zijn.
Maar ook aansluiten bij de leefwereld van nu, bij de zorgen van nu.

–        Blijf ons uitdagen: we zijn toe aan vernieuwing, confrontatie;

–        We zijn op zoek naar mystiek, naar manieren om God te ervaren;

–        Gebruik verschillende vormen, vb. Biercafé;

–        Wees eerlijk, wees doorleefd: niet de Waarheid maar jouw waarheid over God, wat leer jij van hem. Walk your talk. Jongeren zijn daar erg gevoelig voor.

Jongeren willen niet apart behandeld worden. Laat ze daarom gewoon meedoen in de kerkdienst: als lector, bij de collecte, overvraag ze niet, maar negeer ze ook niet.
Overigens: dat er weerzin en kritiek is over de eredienst, is niet alleen iets van jongeren. Ook onder dertigers en veertigers (en evengoed ook onder senioren) leeft het en blijft men weg (dat laat ook zien dat dit alles niet een specifiek jongerenthema is – het leeft breder). Hierdoor is er rondom de diensten een spanning ontstaan.

Jongeren serieus nemen betekent ook niet, dat alles radicaal anders moet: zij zoeken naar een balans: ‘wij willen meegaan in de dingen die jullie doen, maar geef je dan ook ruimte aan ons?’

 

Jongeren, de preek en de dienst.

Van de 56 praktische tips die uit onderzoek kwamen halen we de volgende grote items eruit.
“De belangrijkste aanbeveling is eigenlijk hetzelfde zoek contact. Verzamel eens tien onderwerpen die jongeren belangrijk vinden, of nodig de predikant eens uit om samen een preek voor te bereiden. Aandacht voor de preek zit soms ook gewoon in hele praktische dingen. Aantekeningen maken bijvoorbeeld, zodat je beter geconcentreerd blijft. Of koffie drinken vóór de dienst in plaats van erna, en zorgen voor voldoende frisse lucht in de kerk.”

  1. Preken doen we met elkaar

Preken is een samenspel tussen predikant, hoorder en Woord. Jongeren willen en kunnen beter luisteren naar een predikant die ze kennen en die zich wil laten kennen. Dit helpt hen om open te staan voor het Woord. Werk dus aan een goede relatie tussen jongeren en predikant.

  1. Preken is meer dan een praatje

Jongeren geven aan dat voor hen de preek iets anders is dan een presentatie. Ze verlangen dat de preek iets uitwerkt voor hun geloof. Als predikant ben je een verwijzer naar Jezus: het Woord bij uitstek. Benoem het heilige van de preek!

  1. Dit is boeiend!

Ontvankelijkheid is een eerste vereiste, wil het Woord overkomen via de preek. Als je jongeren wilt meenemen in de preek, dan zijn een heldere structuur en boodschap cruciaal. Jongeren noemen dit het meest als voorwaarde om betrokken te raken bij de preek.

  1. Het gaat over mij!

Identificatie is belangrijk als het om jongeren en de preek gaat. Deze is tweeledig: de jongeren

herkennen zich in tekst, thema en voorbeelden én jongeren kennen de predikant of leren hem/haar

kennen door de preek.

  1. Hier kan ik wat mee

Een goed verhaal is mooi, maar kun jer er ook wat mee? Jongeren zoeken naar toepasbaarheid van de preek. Woorden die betekenis kunnen krijgen in het dagelijks leven. Hoe je daar vorm aan kunt geven?

Dit alles roept de vraag op, of dit enkel voor jongeren geldt, of geldt dit ook voor jong en oud? Daarom komen we met de verantwoordelijke voor het jeugdwerk, graag langs in uw gemeente om met deze tips samen met gemeenteleden en de kerkenraad de dienst voor te bereiden, met de bedoeling dat iedereen – jong en oud – zich aangesproken weet.

 

 

andere onderwerpen