Jongeren en de preek, niet de gemakkelijkste combinatie. Hoe zorg je als predikant dat jongeren zich betrokken weten bij de preek? Die vraag staat centraal in het onderzoek dat in Nederland werd gedaan. U kunt het onderzoek met 56 praktische tips raadplegen. Hier alvast een aantal “preken zonder toga, meer uit het hoofd preken, en als predikant dichter bij de gemeente gaan staan. En als best practice jongeren zelf betrekken in de preek.”
Op maandag 13 mei, is er in IJsselmuiden een studiebijeenkomst. De bijeenkomst is bedoeld voor predikanten in de breedte van de Protestantse Kerk en wordt georganiseerd door Jong Protestant (JOP), in samenwerking met de HGJB en de IZB.

Voor wie IJsselmuiden te ver is, met de verantwoordelijke voor het jeugdwerk, komen we graag langs in uw gemeente om met deze tips samen met gemeenteleden en de kerkenraad de dienst voor te bereiden, met de bedoeling dat iedereen – jong en oud – zich aangesproken weet.

 

andere onderwerpen