De Verenigde Protestantse Kerk in België is een kerk met heel veel diversiteit. Deze diversiteit kenmerkt onze gemeenschap. Het is een een historische gegroeide diversiteit zoals de naam ‘verenigde’ wil aangeven. Een diversiteit die eveneens tot uitdrukking komt doordat de verschillende geloofsstromingen een plaats hebben gekregen tot in de constitutie toe.

Die verscheidenheid is in de afgelopen decennia nog sterker geworden. Onze gemeenten kennen veel mensen uit de migratie vaak uit verschillende denominaties. Ook in onze kerkenraden en bestuursraden nemen deze nieuwkomers plaats, maar zij niet alleen. Er komen ook steeds vaker mensen in de kerkenraad die hoewel protestants opgevoed toch niet vertrouwd zijn met de structuren.

Al deze nieuwe kerkenraadsleden vinden het soms moeilijk om de vergaderingen te volgen als is het maar omdat ze de afkortingen niet kennen maar ook niet begrijpen waarom er veel energie gaat naar bijvoorbeeld districtsvergaderingen en synodedocumenten.

Met dit document wil het vormingswerk een korte inleiding geven. We hebben ons beperkt tot het hoofdnoodzakelijke. Het is immers de bedoeling dat het document handzaam blijft en niet veel tijd vraagt om door te nemen.

De gespreksvragen kunnen gebruikt worden om stil te staan bij het waarom? Het zijn open vragen in de hoop dat deze het gesprek op gang zullen brengen tussen hen die (redelijk) nieuw zijn en wie gepokt en gemazeld zijn in de VPKB.
Er is tevens een powerpoint tweetalig beschikbaar.

Uw reacties en bevindingen kunt u ons zeker bezorgen. In een volgende versie kunnen we deze dan verwerken. Het besef niet volledig te kunnen zijn, helpt het misschien wel het gesprek vooruit.

Veel plezier dus bij de bespreking.

 

andere onderwerpen