De VPKB is een kleine kerk, toch kent ze vele werkgroepen, commissie en raden.
Met deze cursus willen we een overzicht bieden over onze kerkstructuur. We hopen hiermee niet alleen nieuwe ambts- en taakdragers wegwijs te maken in het geheel.
Door middel van de vragen geeft deze cursus ook de gelegenheid om over de kerkstructuur in gesprek te gaan.
U doorloopt de cursus op eigen tempo, aan de hand van opgenomen materiaal. Het is uiteraard leuker en ook interessanter indien u deze cursus ook met anderen volgt.
De cursusopbouw is als volgt:

1. Inleiding (Kijktijd 4 minuten)
2. Kerkmodellen waarbij uitleg gegeven wordt over het presbyteriaal-synodaal kerkmodel (Kijktijd 10 minuten)
3. Gemeente en districtsniveau (Kijktijd 20 minuten)
4. Synodaal niveau (Kijktijd 15 minuten)
5. Coördinaties deel I (Kijktijd 15 minuten)
6. Coördinaties deel II (Kijktijd 30 minuten)

In het werkboek vindt u veel informatie terug alsook de vragen (ook extra vragen).

Hieronder vindt u de playlist. Druk rechtsboven op 1/6 en kunt u de keuze maken naar de verschillende onderdelen.

 

 

andere onderwerpen