LABO vzw gelooft in de kracht van burgers om de wereld kritisch in vraag te stellen en van onderop te werken aan sociale verandering. Een sterke civiele samenleving houdt in dat burgers georganiseerd zijn en tools ontwikkelen die dienen als hefboom voor verandering. LABO vzw biedt ruimte aan burgers om dat potentieel te verdiepen en samen sociale bewegingen uit te bouwen en te versterken.

Zij versterken het draagvlak voor sociale verandering door in te zetten op:

  1. emancipatoir vormingswerk
  2. het stimuleren van sociale actie
  3. verbinden en versterken van burgers en (actie)groepen.