Een leven lang leren. Ook voor predikanten spreekt dit tegenwoordig vanzelf. Om dit beroep met plezier en succes te kunnen blijven uitoefenen, is het belangrijk om de tijdens de studie opgedane kennis en vaardigheden niet alleen op peil te houden, maar ook te verbreden en te verdiepen. Om die reden heeft de Protestantse Kerk in Nederland een systeem van training, coaching, intervisie en bijscholing ingesteld: de Permanente Educatie (PE). Het postacademisch aanbod van de PThU speelt daar op in.

andere onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *