Aan alle gemeenten is een folder gestuurd waarin uitleg wordt gegeven over het belang van de centrale bijdragen aan de kerk. De folder sluit aan bij de studiedag over financiën in 2017.  Wilt u in de kerkenraad of bestuursraad werken met deze folder, dan is hier nog een kleine handleiding.
Het roept uiteraard ook de vraag op hoe kunnen we onze kerkleden bewegen om te geven.

Bijbelse inspiratie

In 2006 is door het vormingswerk een brochure geschreven met veel Bijbelse inspiratie. Hier vindt u ideeën voor een bijbelstudie, een gespreksavond, een preekschets. De brochure is te groot voor de website. Wilt u deze als pdf ontvangen, neem dan contact met ons op.

Praktische informatie

Toch hebben kerkgemeenten vaak ook nood aan praktische informatie. Hoe vraag je geld aan mensen, hoe maak je mensen warm?  In Nederland bestaat er de website Kerkbalans met veel praktisch materiaal. Waaruit we enkele tips halen.

 • Besteed aandacht aan de brief.
 • Schrijf enthousiasmerend en wervend. Enkele tips voor de stijl:
 • Gebruik een actieve stijl in de tegenwoordige tijd.
 • Beperk het gebruik van hulpwerkwoorden.
 • Gebruik zo min mogelijk lange zinnen en wissel die af met korte.
 • Wees ‘to the point’.
 • Schrijf in de wij-vorm.
 • Gebruik positieve woorden.
 • Gebruik spreektaal waar mogelijk.
 • Roep op tot actie en maak duidelijk hoe men kan meedoen. Voorkom formeel taalgebruik.
 • Durf te vragen

Als je mensen om een concreet bedrag vraagt, voor een concreet doel dan help je ze om hun gift te bepalen. Indien het om grote bedragen gaat, kunt u het bedrag in kleinere stukjes verdelen voor grote en kleine gevers . Bijvoorbeeld voor de herinrichting van de ruimte kunt u een scheur affiche maken met daarop de verschillende onderdelen. Als u vier potten verf nodig hebt dan maakt u 4 strookjes voor elke pot verf, strookjes voor een x aantal planken, strookjes voor verlichting enz.

 • Betrek de jeugd

Vraag de leiding van de kindernevendienst of de jongerengroep om ook mee te doen. Ze kunnen vaak goed buiten kaders denken en komen met creatieve ideeën. Tip: gebruik het spaarpotje om kinderen zelf mooie acties te laten uitvoeren. Of laat kinderen tekeningen maken voor op de enveloppen waarin u de vrije bijdrage vraagt.

 • Benut beeld en emotie

Beeld zegt vaak meer dan woorden. Je kunt door middel van een taartvorm weergeven waar het geld naar toe gaat. Maak ook gebruik van foto’s en moedig kerkleden aan om foto’s aan te leveren over de acties. Zo verzamel je mooi beeld rondom het thema kerk, dat je kunt gebruiken.  Maak gebruik van sociale media om de actie nog meer onder de aandacht te brengen.
Wees creatief door geld in de vorm van hart of een bloem te presenteren. Hier vindt u nog afbeeldingen die u vrij kunt gebruiken (kerk, hart, geld doet groeien)

 • Maak er een feestje van

Indien je voor een speciale actie geld hebt ingezameld, zorg dan voor een feestelijke samenkomst, of een kerkdienst. Een feestelijke aftrap van de campagne zorgt voor samenbinding. Maak een fotoreportage of organiseer een inhuldiging als het project af is.

 • Geef aandacht aan vrijwilligers en bedank de gevers.

Misschien wel het allerbelangrijkst: bedank de gevers en vrijwilligers voor hun gift en bijdrage. En laat ook zien waar het toe heeft geleid!