“Het jaar van de vloed” is een roman van de Canadese schrijfster Margaret Atwood, en het tweede boek van haar dystopische trilogie Maddadam.

Het Jaar van de Vloed beschrijft de gebeurtenissen van Oryx en Crake (naam van het eerste deel) vanuit het perspectief van de lagere klassen in de volkswijken, in het bijzonder de God’s Gardeners. De Hoveniers van de Heer zijn een religieuze sekte die sommige bijbelse praktijken en overtuigingen combineert met sommige wetenschappelijke praktijken en overtuigingen. Het zijn vegetariërs die toegewijd zijn aan het eren en behouden van al het planten- en dierenleven, en ze voorspellen een menselijke ramp, die ze “De Waterloze Vloed” noemen. Deze voorspelling wordt in zekere zin waar, aangezien Crake’s virale pandemie de menselijke beschaving vernietigt.

Het boek bevat een veertien liederen die ook op muziek gezet zijn en bruikbaar zijn in een dienst rond de Schepping. Ze zijn grappig maar niet zonder ernst.  Titels als ” Wij loven de volmaakte mol”  en “vandaag loven wij Sint Dian” zullen misschien uw wenkbrauwen fronsen, wie de moeite neemt om de teksten te lezen, zal toch ook pareltjes vinden van ecospiritualiteit:
“Als je een gouden perzik eet
bekijk dan goed de pit
Zie hoe die glanst van Levensgloed –
Weet dat God ook daarin zit”.
(uit de Perzik en de Pruim)

‘t is opgebouwd uit gen en cel,
ontelbare neuronen;
Mijn ark herbergt de vele eeuwen
dat Adam lag te dromen.
(uit “Mijn lichaam is mijn aardse ark”)

Het lied “De aarde schenkt vergiffenis”  biedt dan weer een eigenzinnige maar troostvolle blik van na de zondvloed.

“De aarde schenkt vergiffenis
aan wie hem schendt met dynamiet;
Na eeuwen keren bomen terug,
Zwemmen weer vogels in het riet.

Het hert vergeeft de woeste wolf
die hem verscheurt, zijn keel doorbijt.
zijn botten voeden bomden die
weer vruchten dragen mettertijd.
…..
Alleen de mens, die zint op wraak
en schrijft een wet als Stenen Woord.
uit naam van ‘t eigen valse recht
martelt hij en vermoordt.

Is dat het beeld van onze god?
van oog om oog en tand om tand?
Wat zou het donker zijn als de zon
uit wraak en niet uit liefde brandt.

…….”

De auteurs Bert Dicou en Anne Claar Thomasson-Rosingh, Sigrid Coenradie besteden in het boek “Gids voor vrijzinnig Bijbellezen” eveneens aandacht aan “het jaar van de vloed”.  Niet alleen kan het boek inspiratiebron zijn voor een preek. De liederen kunnen eveneens een brug slaan tussen een gelovig en seculier publiek.

 

Hier onder vindt u de link naar de veertien liederen in volgorde van het boek.De muziek werd geschreven door Orville Stoeber

andere onderwerpen