Een Europees economisch beleid, een dialoog tussen theologie, economie en politiek.

 

Europa beleeft een moeilijke periode. Het is een tijd van verschillende moeilijkheden: de economische en financiële crisissen, gewelddadige conflicten, migratie en vluchtelingen crisissen ze zijn deel van ons dagelijks leven geworden. Deze onderwerpen gaan bovendien samen met vragen over het functioneren van Europa en het groeiende wantrouwen ten aanzien van politieke elites.
Onze welvaart groeit maar ons vermogen om op efficiënte wijze te antwoorden op de genoemde problemen lijkt af te nemen. Als een gemeenschap van kerken van heel Europa, de Conferentie van Europese Kerken verheffen we onze stem en uiten onze zorgen ten aanzien van de huidige socio-economische uitdagingen. In deze moeilijke tijden, zijn we op zoek naar het Evangelie en vandaar deze publicatie.
De publicatie bevat twee teksten die de Conferentie van Europese kerken biedt als uitdrukking van de huidige zorgen en als een bijdrage aan de discussie tussen de kerken en in de brede Europese samenleving:
De eerst is een open brief: Welke toekomst voor Europa? Hier wordt het Europese project bevestigd als het opbouwen van een gemeenschap van waarden. Het tweede document van de Conferentie van Europese Kerken neemt positie in aangaande het economisch bestuur, het streven naar rechtvaardigheid en de welvaart voor onze gemeenschappelijke toekomst in de Europese Unie.

De kerken willen present zijn in de publieke sfeer en deze publicatie wil daartoe bijdragen. We nodigen hiermee de kerken in Europa uit, alsook de ruimere samenleving tot een dialoog over onze gemeenschappelijke belangen

Terwijl we het hebben over de toekomst van Europa moeten we twee perspectieven voor ogen houden: Eén brede, die ons eraan herinnert dat de problemen waarmee we geconfronteerd worden in een globaliseerde wereld steeds meer met elkaar verbonden zijn. Onze toekomst is niet eendimensionaal, maar opgebouwd uit verweven interacties tussen verschillende belanghebbenden. Geen van de crisissen waarmee we worden geconfronteerd, kan worden opgelost zonder te kijken naar parallelle ontwikkelingen op andere gebieden. Onze zoektocht naar welvaart en rijkdom –een onbetwist streven – in onze tijd, vraagt om goed beheer en dit betekent dat we ook kijken naar de sociale en ecologische aspecten: zoals de ongelijkheid veroorzaakt door onze manier van leven in andere delen van de wereld. Dit sluit goed aan bij de focus van de tweede tekst in deze publicatie, die zijn aandacht op de economie en de economisch bestuur richt. Deze tekst wijst erop dat de economie een ethisch perspectief heeft. De impact hiervan in onze huidige situatie zal verrijkend zijn.

Deze tekst wijst erop dat de economie een ethisch perspectief heeft. De impact hiervan in onze huidige situatie zal verrijkend zijn.

De kerken willen present zijn in de publieke sfeer en deze publicatie wil daartoe bijdragen. We nodigen hiermee de kerken in Europa uit, alsook de ruimere samenleving tot een dialoog over onze gemeenschappelijke belangen.Een belangrijke vraag voor Europa is o.a. het probleem dat sommige regio’s niet zijn gehoord of op zijn minst niet zijn gevraagd. Wanneer dit gebeurt, worden hele groepen mensen achterdochtig tegenover een Europese instelling en de bredere aspiraties achter het Europese project. Wij willen een inclusieve discussie ondersteunen waarvoor iedereen is uitgenodigd.
Deze publicatie is bedoeld om ons onder het bevel van God in staat te stellen een zinvolle en relevante getuige in een Europa. Een Europa waar de neiging voor scheiding vaak meer kenmerkend is dan onze ambitie tot eenheid.

Rt Rev. Christopher Hill KCVO, DD
President
Conference of European Churches

Dit is de inleiding. De hele brochure Beyond Prosperity? European Economic Governance as a Dialogue between Theology, Economics and Politics kunt u dowloaden.

 

andere onderwerpen