• Wilt u in uw gemeente wel eens aandacht besteden aan detentie en gevangenen?
  • Heeft uw geloofsgemeenschap ervaring met gevangenispastoraat?
  • Heeft de plaatselijke gemeente waar u kerk staat een Penitentiaire Inrichting?
  • Heeft u contact met gevangenis aalmoezeniers of consulenten?

Mocht u één van deze vragen met ja beantwoorden, dan bevat deze handleiding mogelijk nuttige informatie. Deze brochure geeft geloofsgemeenschappen handvatten om gevangenispastoraat onder de aandacht te brengen. U zult zien dat er veel over samenwerking met andere organisaties  al dan niet van christelijke origine wordt gesproken. Dit heeft vooral te maken met de haalbaarheid. Kleine gemeenschappen kunnen het beste aansluiten bij initiatieven die al bezig zijn. Met weinig middelen en tijd kan men op die manier present zijn.  In de eerste plaats omdat er een oproep uit de Bijbel aan vooraf gaat (Hebr 13:3 Gedenk de gevangenen, Matt 25:36 Ik zat in gevangenis en gij zijt tot mij gekomen). Maar ook vanwege de maatschappelijke vraag.

 

andere onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *