Gewoon namens de kerk bij iemand op bezoek gaan. Zorgen voor het onderling contact. Dat is één van de belangrijkste taken van een ambtsdrager. Toch zien velen er ook tegen op: Wat verwachten ze van me? Waar moet zo’n bezoek aan voldoen? En wat moet ik allemaal kunnen?
Weer anderen zouden graag het gesprek dieper willen laten gaan dan een gesprek over koetjes en kalfjes.
De cursus gaat over deze verwachtingen en hoe je luisteren kunt leren.

Wat levert de training op?
Inzicht in wat een pastoraalgesprek nu anders is dan een gewoon gesprek.
Vooral ook krijgt u inzicht in luistervaardigheden.

De e-learning cursus is opgesteld door de Protestantse Kerk in Nederland. Zij werken met veel beeld materiaal.

https://www.protestantsekerk.nl/training/pastoraal-gesprek/

Deze opleiding via e-learning ( 15€) zal gecombineerd kunnen worden met een toerustingsmoment rond huisbezoeken – gratis. Gemeenten kunnen zich hiervoor al melden.

Tijdsduur: 4 uur e-learning op eigen tempo te volgen. De bedoeling is een soort logboek (Schriftje of document op computer) bij te houden. Hierin geeft u zelf antwoord op de vragen. Deze worden niet getoetst. Wel kan het interessant zijn om met anderen hierover door te spreken. Geef u daarom op dan kan de vormingsverantwoordelijke u desgewenst in contact brengen met andere cursisten.

 

andere onderwerpen