Binnen de Verenigde Protestantse Kerk in België komt er opnieuw een denkproces op gang over het ambt. Niet alleen vanwege de pioniersplekken maar ook omwille van de lekenpredikers.
Om u  ook de gelegenheid te geven om mee te denken, geven we hier lezenswaardig materiaal.
We delen hier artikelen, thesissen van binnen en buiten de VPKB, dat bespaart u in elk geval opzoekwerk.
U kunt de documenten ook opvragen via wetransfer. Stuur dan een berichtje.

Als het gaat om pionieren:

1. Een frisse wind door de kerk? Een fundamenteel en praktisch-ecclesiologisch onderzoek naar fresh expressions of churchin Engeland als mogelijke inspiratiebron voor de kerk in Vlaanderen – Liesbeth PULINCKX

2. EEN ‘MISSION (IM)POSSIBLE’ VOOR DE KERK Uitdagingen voor de rooms-katholieke kerk in Vlaanderen vanuit hedendaagse missionaire inzichten  – Liesbeth Pulinckx

3. Mission shaped Church

4. Een samenvattend document  van deze drie bovenstaande pdf’s in het Nederlands

5. Van onderen! Op zoek naar een ambtstheologie van voor een priesterschap van gelovigen

6. ‘Basis en ambt. Over de ambtsvraag in de Verenigde Protestantse Kerk in België’, in: Michsjol, – in verband met theologie, 3 (2001), 52-66.

7. Niet om te heersen over uw geloof, maar om bij te dragen aan uw vreugde – Margriet Gosker

Binnenkort vindt u hier info over de ‘lekenprediker’.

andere onderwerpen