Wie zijn wij?

Verenigde Protestantse Kerk in België – Commissie Vorming
biedt vorming en toerusting aan voor iedereen binnen de Verenigde Protestantse Kerk in België.

Twee accenten zijn daarbij belangrijk:

1. interne vorming met het oog op het vormen en het versterken van een identiteit van de VPKB;
2. vorming om het geloof te beleven in de samenleving.

Prioriteiten zijn:

De Vormingsverantwoordelijke is ds. Eefje van der Linden. Zij is naast halftijds vormingsverantwoordelijke ook halftijds aalmoezenier in de PI te Gent. Ze heeft een brede interesse als het gaat om kerkelijke onderwerpen. Haar specialiteiten liggen op het gebied van: feministische-theologie, sociale uitsluiting, interculturaliteit en interlevensbeschouwelijke dialoog.

De commissie Vorming bestaat uit:

ds. Stefan Gradl
ds. Anne Kooi
ds. Marcel Pool

Socius

Socius is het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Wij zijn er voor alle professionals uit de sector en hun organisaties. Waarom doen we dit? Omdat wij geloven dat zij wezenlijk bijdragen tot de realisatie van een democratische, inclusieve, solidaire en duurzame samenleving. Hier vindt alle mogelijke adressen van vormingsorganisaties en ook

Vormingplus

Dertien Vormingplus-centra, verspreid over Vlaanderen en Brussel, organiseren een waaier aan activiteiten die volwassenen persoonlijke, sociale en culturele competenties bijbrengen en de deelname aan de samenleving stimuleren.

Pionieren

De afgelopen jaren hebben meerdere VPKB-gemeenten gezocht naar nieuwe wegen om het Evangelie in de samenleving present te stellen, alle op uiteenlopende wijze, uitgaande van de eigen plaatselijke situatie. Een enkele maal werd het roer radicaal omgegooid en werd er een pionier aangesteld. Zoals ook op de Synodevergadering van november