In 2013 verscheen het Kairos document. In het Kairos Document horen we voor het eerst de stem van Christenen in het centrale conflict in het Midden Oosten, die lijden onder de bezetting en die ons aanspreken als zusters en broeders. Het is een ander discours dan dat we gewoonlijk via de media ontvangen. De Palestijnse christenen getuigen van het leed dat de bezetting veroorzaakt, maar spreken ook vol geloof, hoop en liefde.

De VPKB schreef hierop een brief naar de broeders en zusters in Palestina  en gaf ook een brochure voor de gemeenten uit als gespreksmateriaal. Om de aandacht te blijven vestigen op deze toch vaak vergeten groep, zorgt de werkgroep KidS jaarlijks voor liturgisch materiaal rond de vredesweek.

Laten we hen niet vergeten.