U hebt ‘ja’ gezegd op het ambt van ouderling, diaken En nu? Wat mag u verwachten van het ambt? Wat mogen de gemeente en kerkenraad van u verwachten? In deze training krijgt u handreikingen om in het ambt nog meer tot zegen te mogen zijn.
Deze cursus volgt u achter uw computer en op een moment dat het u uitkomt. Verschillende filmpjes laten u horen wat mensen denken over het ambt en ook zult u zo informatie krijgen over de verschillende ambten. Vragen helpen u reflecteren over uw eigen situatie.
Deze cursus gaat uit van de Nederlandse situatie. Toch zijn er veel overeenkomsten en is het ook interessant om te horen hoe men in Nederland hier mee omgaat.
Om toch op de situatie in Vlaanderen te reflecteren is er een document beschikbaar waarbij de aanpast zijn aan de situatie in Vlaanderen.

Wat levert de training op?

Inzicht in verantwoordelijkheden, taken en mogelijkheden van de verschillende ambten.

Kosten 15€ voor de e-learning.

U volgt de cursus op eigen tempo. Indien u zich ingeschreven hebt, schrijf dan een mail naar de Vormingsverantwoordelijke dan ontvangt u de vragen die meer aangepast zijn aan de Vlaamse situatie. Want de bedoeling is een soort logboek (Schriftje of document op computer) bij te houden. Hierin geeft u zelf antwoord op de vragen. Deze worden niet getoetst. Wel kan het interessant zijn om met anderen hierover door te spreken. Geef u daarom op dan kan de vormingsverantwoordelijke u desgewenst in contact brengen met andere cursisten.
We raden aan om een naast deze e-learning cursus ook mee te doen aan avond of ochtend voor kerkenraadsleden. In het najaar 2019 starten we met een cursus pastoraat en huisbezoeken.

Op vraag van gemeenten is er ook een kerkenraadsvorming op maat mogelijk (gratis).

andere onderwerpen