De mensheid staat op de drempel van radicale veranderingen die haar toekomst ingrijpend zal beïnvloeden. De mogelijkheden voor genetische verandering heeft een hoge vlucht genomen en de technologische ontwikkelingen op dit vlak nemen exponentieel toe. Gen-bewerking opent nieuwe horizonten, maar brengt ook een veelheid aan nieuwe ethische en theologische vragen en uitdagingen met zich mee.

Christenen beseffen dat de mens grote gaven van God heeft ontvangen. Dat wij het werk van Gods handen toevertrouwd hebben gekregen, betekent dat de mens ook een grote verantwoordelijkheid draagt. Creativiteit en vindingrijkheid zijn essentiële aspecten van wat het betekent om gemaakt te zijn naar Gods beeld. Tegelijkertijd moeten we in gedachten houden dat Paulus schreef: “…. onderzoek alles en behoud het goede..”. (1 Thes.5:21).  Niet alles wat mogelijk is, is ook wenselijk en verantwoord.

Genetische modificatie is een gecompliceerde kwestie, maar het is veel te belangrijk om het alleen aan ‘specialisten’ over te laten. Gezien het belang en de urgentie van de kwestie willen de Werkgroep Kerk in de Samenleving en de Commissie Vorming van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) een breed denkproces organiseren binnen de VPKB.

Materiaal

  • Een handzame flyer kan dienen als gespreksmateriaal in de gemeente. Gespreksvragen en illustraties bieden een opstap om met elkaar in gesprek te komen.(afdrukken in pdf boekvorm tot a5). Ook in Franstalige versie beschikbaar.
  • Een uitgebreide brochure gaat dieper in op de vragen: welke voorwaarden kan en moet gen-bewerking worden toegestaan en op kwesties die verband houden met het gebruik van de CRISPR/Cas9 technologie. Ook in Franstalige versie beschikbaar.

Een kleine introductie wat genetische modificatie is, biedt school t.v. Zij leggen in een aantel interessante introductiefilmpjes in beeld en uit wat genetische manipulatie is. Het wordt immers niet alleen gebruikt in menselijke DNA maar ook in de voedingsindustrie.

Meer informatie?

We willen als commissie vorming bijdragen aan de discussie in samenwerking met de werkgroep Kerk in de Samenleving en stellen daarom een aantal boeken en een film aan u voor om te lezen en te bespreken.
Hier vindt u een aantal artikelen die de discussie kunnen voeden:

een korte stand van zaken

Vanuit Nederland een reflectie op het debat (Kinderen van de toekomst – Rathenau instituut)

een kritische reflectie door Dorien Pessers bij haar afscheid als hoogleraar Rechtstheorie.

Over de noodzaak van regulering van kunstmatige voortplanting

De Belgische embryowet

Een uitzending van de AVRO/TROS gaat in op wat DNA analyse voor mogelijkheden heeft.
Het gaat van het selecteren van topsporters tot erfelijke aandoeningen.

 Het oktober nr. van de Open Poort 2003 “Grenzen van het leven”, bracht dit thema ook onder de aandacht.
Hieronder vindt u de vier artikelen die hoewel gedateerd, het gesprek op gang kunnen brengen.

– over de mogelijkheden: Knutselen aan het leven

-over de risico’s: Op de grens van recht en onrecht

-Bijbelse ethiek Waar zijn de grenzen?

– Over hoe de mens bedoeld is:  Een maat te groot (met gespreksvragen)

 

andere onderwerpen