Vrijwel iedereen is het er over eens dat België zo snel en zo veel  mogelijk hernieuwbare elektriciteit moet opwekken uit windmolens en fotovoltaïsche zonnepanelen. Als de wind niet waait en de zon niet schijnt, is er echter nog steeds een basisvoorziening aan stroom nodig. De grote vraag is: moet deze afkomstig zijn van kernreactoren, energieopslag, van de buurlanden of van gasturbines?

Binnen de Werkgroep KidS leidde deze vraag tot een debat over  welke energiemix in ons land wenselijk en haalbaar is. Dr. Frederick Marcus, lid van de werkgroep, bood aan om deze brochure over het Belgische energiebeleid te schrijven. DEEL 1 geeft een overzicht van de belangrijkste beperkingen en voorgestelde acties, terwijl DEEL 2 meer gedetailleerd ingaat op een aantal van de vraagstukken waarvoor we ons geplaatst zien. Er is tevens een handzame flyer gemaakt waarin op een toegankelijke wijze de discussie wordt uitgelegd (kopiëren pdf in een boekvorm van a5). Er zijn ook Franstalige exemplaren beschikbaar.

We hopen dat dit alles bijdraagt tot een doordachte reflectie over de dilemma’s en compromissen waarmee we geconfronteerd worden wanneer we als burgers van dit land na willen denken over  een Belgisch energiebeleid, dat tegelijkertijd economisch levensvatbaar, technologisch haalbaar, ecologisch duurzaam en sociaal rechtvaardig is, nu en in de komende jaren.

Vraagstukken in verband met de klimaatverandering en de goede zorg voor Gods schepping staan al lang op de agenda van de Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS) van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB). Elk jaar wordt er een liturgische handreiking gemaakt voor de Scheppingszondag (de eerste zondag van september). Er werden voorstellen gedaan aan lokale kerken om hun ecologische voetafdruk te verkleinen met behulp van een “Checklist”. De werkgroep KidS werkt hierbij nauw samen met EcoKerk. (website: www.ecokerk.be)

andere onderwerpen