Scheppingszondag 2019

De komende tijd breekt de ‘scheppingsperiode’ aan, met daarin begrepen de ‘scheppingszondag’ op 1 september. Het is een tijd van bezinning over het menselijk gebruik van de aarde, dat voor grote problemen zorgt. Deze bezinningsperiode is oorspronkelijk afkomstig uit de Oosters Orthodoxe kerk en later door Rooms Katholieke kerk overgenomen.