Verenigde Protestantse Kerk in België – Commissie Vorming
biedt vorming en toerusting aan voor iedereen binnen de Verenigde Protestantse Kerk in België.

Twee accenten zijn daarbij belangrijk:

1. interne vorming met het oog op het vormen en het versterken van een identiteit van de VPKB;
2. vorming om het geloof te beleven in de samenleving.

Prioriteiten zijn:

De Vormingsverantwoordelijke is ds. Eefje van der Linden. Zij is naast halftijds vormingsverantwoordelijke ook halftijds aalmoezenier in de PI te Gent. Ze heeft een brede interesse als het gaat om kerkelijke onderwerpen. Haar specialiteiten liggen op het gebied van: feministische-theologie, sociale uitsluiting, interculturaliteit en interlevensbeschouwelijke dialoog.

De commissie Vorming bestaat uit:

ds. Bert Dicou
ds. Jannica Deprenter
ds. Marcel Pool