De huisvestingsmarkt in Vlaanderen staat al jarenlang onder druk. De wachtlijsten voor sociale woningen zijn ellenlang, en voor wie met een beperkt inkomen moet huren op de private huurmarkt is er een chronisch tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. De verhoogde instroom van asielzoekers in 2015 en 2016, samen met de hoge erkenningsgraden sindsdien, leidde tot een verhoogde uitstroom van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden de voorbije jaren. Deze groep kwam, op de zeer krappe huurmarkt terecht, samen met een reeds bestaande grote groep van kwetsbare huurders.

Heel wat vrijwilligersgroepen en ook kerken zetten zich al jaren in om vluchtelingen te ondersteunen bij hun integratie, en dus ook in hun woonzoektocht. Dit draaiboek wil vrijwilligers ondersteunen en inspireren wanneer ze een werking willen opstarten of hun bestaande werking willen evalueren.

andere onderwerpen