Inleiding Eerste Testament

Dit is de hopelijk een van de eerste uit de rij van dagdelen uit de reeks voor de cursus lekenprediker. De bedoeling is om meerdere dagdelen ter beschikking te stellen van de gemeenten. Uiteraard met de bedoeling om deze avond open te zetten voor ook ander geïnteresseerden regionaal en oecumenisch.

Luther Radicaal

De Reformatie is al lang geen beweging meer, ze is zelf traditie geworden. De ideeën van Luther tegen het opkomend handelskapitalisme en over de kerkelijke ontvoogding en gewetensvrijheid zijn intussen gestold tot dogma’s en onschadelijk gemaakt door de nadruk op het individuele heil. Luther zocht naar een rechtvaardige God maar