Inleiding Bijbelse Theologie

Bijbelse Theologie Ook dit aanbod komt uit de reeks van de cursus ‘Liturgie en Preken’ en wordt aangeboden aan gemeenten. Deze keer staat niet de opbouw van de Bijbel centraal maar de vraag naar samenhang in de Bijbel zonder de diversiteit geweld aan te doen. De Bijbel uitleggen- niet op

Kerk en Politiek

In de kerk zitten we niet bij elkaar omdat we samen een bepaald politiek programma hebben ondertekend, maar omdat wij, in Christus, tot elkaar geroepen zijn. Toch kunnen geloof en politiek handelen niet van elkaar worden losgekoppeld. Christelijk geloof kan geen scheiding maken tussen geestelijke en materiële zaken. God is

Inleiding Eerste Testament

Dit is de hopelijk een van de eerste uit de rij van dagdelen uit de reeks voor de cursus lekenprediker. De bedoeling is om meerdere dagdelen ter beschikking te stellen van de gemeenten. Uiteraard met de bedoeling om deze avond open te zetten voor ook ander geïnteresseerden regionaal en oecumenisch.

Luther Radicaal

De Reformatie is al lang geen beweging meer, ze is zelf traditie geworden. De ideeën van Luther tegen het opkomend handelskapitalisme en over de kerkelijke ontvoogding en gewetensvrijheid zijn intussen gestold tot dogma’s en onschadelijk gemaakt door de nadruk op het individuele heil. Luther zocht naar een rechtvaardige God maar