De situatie ziet er gunstig uit. Steeds meer versoepelingen staan voor de deur.  En misschien wilt u als gemeente zo snel mogelijk deze periode vergeten.
Toch kan het juist nu nuttig zijn om een periode in te lassen van reflectie.
Hiervoor hebben we een aantal zaken verzameld.
Allereerst de brochure uit de PKN: Kerk na Corona. Hef op uw hoofden. Het document gaat in op verschillende aspecten zoals Een toekomstgerichte kerk, Onderlinge verbondenheid, Jeugd en jongerenwerk, Pastoraat na de lockdown, Wat kan de kerk doen voor kwetsbare mensen?  En theologische reflecties. En nog veel meer.  Er zijn verschillende gespreksvragen en ook werkvormen voor ontmoeting. Het is een brochure waar u uit kunt plukken naar believen.

Ook de online diensten komen in de brochure aan bod. Hier rond is echter ook een onderzoek geweest. De resultaten vindt u hier.
Veel kerken willen zowel online diensten aanbieden als gewone kerkdiensten. Dat is over het algemeen het idee dat er een hybride keer zal bestaan.
De facebookgroep ‘Durf te vragen hybride kerkdiensten’ probeert in te spelen op de vragen die hierrond leven.

Mogelijk zal de komende tijd dit bericht verder aangevuld worden.

 

 

andere onderwerpen