Vrijdag 11 juni van 9u tot 12:30

De Covid19 pandemie heeft ons allemaal in het digitale water gegooid, en we zijn gaan zwemmen. Er is veel ervaring opgedaan en er zijn mogelijkheden verkend, zorgen zijn bevestigd of weggenomen. In ieder geval zijn er nieuwe vragen gerezen, ook theologische. Deze willen we proberen ophelderen in het belang van degenen die in onderwijs, vorming geïnteresseerd zijn.

Inbreng: Patrice ROLIN, predikant L’Église protestante unie de France – hier vindt u zijn bijdrage
Inzichten: diverse leden van EAEE
Hoofdspreker:  Thomas SCHLAG, hoogleraar praktische theologie (hier vindt u zijn lezing) met de nadruk op godsdienstonderwijs, kerktheorie en pastorale theologie, theologische faculteit van de universiteit van Zürich
Moderatie: Ds. Walter LÜSSI, voorzitter van “plusbildung Zwitserland”

Inschrijving: Graag aanmelden tot 31 mei 2021 op studytour@eaee.eu

De lezing gaat door in het Engels en is in handen van de EAEE

De EAEE is een netwerk van vormingsverantwoordelijken georganiseerd door de kerken in Europa.
Een kans om collega’s te ontmoeten. Een organisatie om je bij aan te sluiten indien je ervaringen van het vormingswerk wil delen met collega’s uit andere landen.

 

 

andere onderwerpen