“De samenleving is het huis dat we samen bouwen”, zegt rabbijn Sacks.
De vraag is: “hoe creëren we een samenleving waarin we ons kunnen verbinden met elkaar?”

Emoena startte in 2016 in Frankrijk onder het initiatief van Pauline Bebe, de eerste vrouwelijke rabbijn in Frankrijk. Zij stelde vast dat in Frankrijk, omwille van de laïciteit, te weinig ruimte was voor gesprek tussen religieuze en spirituele leiders enerzijds en tussen de overheid en vertegenwoordigers van de verschillende levensbeschouwelijke tradities anderzijds. Met het oog op grote maatschappelijke uitdagingen, zoals discriminatie, fundamentalisme en de migratiecrisis is dit een ernstig probleem. Emouna – France startte daarom een leiderschapsprogramma dat nu reeds aan haar zesde jaargang bezig is. In 2019, startte ook in Nederland en Wallonië een gelijkaardig programma.
In september zal ook in Vlaanderen het programma van start gaan.

Emoena is een 15-daags leiderschapsprogramma voor mensen die bruggen willen bouwen tussen hun eigen levensbeschouwelijk perspectief, de ander en de samenleving. Sleutelwoorden hierbij zijn studie en kritische reflectie, interlevensbeschouwelijke dialoog en maatschappelijk engagement.

Emoena richt zich op: religieuze voorgangers, priesters, imams, rabbijnen, monniken, consulenten. Daarnaast verwelkomen we ook geestelijk verzorgers en mensen die in hun professionele omgeving te maken krijgen met levensbeschouwelijke diversiteit. Het programma is ook geschikt voor wie bij de lokale of centrale overheid met levensbeschouwelijke verscheidenheid te maken heeft.

Emoena Vlaanderen is deel van een Europees netwerk. Na Frankrijk, Nederland en Wallonië  zal het leiderschapsprogramma ook wellicht aangeboden gaan worden in Luxemburg en Italië.

 

Meer informatie en inschrijvingen op de website
De Nederlandstalige folder

Voor de data zie onze kalender

andere onderwerpen