2022-23

Binnen de VPKB context is de FPTR onze bevoorrechte partner. De commissie vorming werkt met hen samen op het gebied van permanente vorming. Hierbij valt te denken aan: zomercursussende interdisciplinaire masteropleiding of de academische onderzoeksgroepen.

Andere mogelijkheden zijn er over de grens bijvoorbeeld bij de  PThU hier worden ook cursussen online aangeboden of langere cursussen aangeboden. Ook op andere plaatsen zoals in Antwerpen of Leuven zijn regelmatig cursussen of lezingen waar u bij aan kunt sluiten. Bent u het Frans machtig dan kunt u misschien ook aansluiten bij onze Franstalige collega’s in het CPLR programma.

Mocht u cursussen willen aanbevelen aan collega’s, stuur dan gerust de informatie door.

Hieronder vindt u in elk geval al een aantal jaarlijks terugkerende conferenties

Eind augustus vind jaarlijks het Belgisch-Duits Convent plaats.  Het ene jaar in Duitsland, het andere jaar in België.
Dit jaar is het thema: Kerk en racisme meer info.
ACJCB –  de Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen samen met  de  Werkgroep Kerk en Israël, classis Noord-Brabant, Limburg, Réunion Wallonne organiseert in maart tweedaagse conferenties voor predikanten, pastores, kerkelijk werkers, catecheten en een ieder die zich wil verdiepen in de relatie van jodendom en christendom.  Hier vind je ook de online conferentie  over parabels.

 

SIPCC society for intercultural pastoral care and counseling

Aalmoezeniers en consulenten uit de hele wereld en werkend binnen verschillend categoriaal pastoraat treffen elkaar jaarlijks.
Op hun website vind je ook een aantal artikelen

EAEE – European Protestant and Anglican Network for life-long Learning

Voor wie betrokken is bij volwassenvorming is er jaarlijks een studytour voorziene datum half juni.

ESWTR – European Society of Women in Theological Research
is een netwerk van vrouwen betrokken bij academisch onderzoek in theologie en religiestudies.
Data zijn vaak in augustus of september.

 

 

 

 

andere onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *