Voor elke nieuwe predikant en kerkelijkwerker/pionier in de VPKB is de integratiestage.
Het is een residentiële stage van vijf dagen waar collega’s van beide landsgedeelten aan deelnemen. Een collegiale ontmoeting om kennis te maken met de verschillende contexten van taal, cultuur, maatschappij, theologie en spiritualiteit.

Er zijn theoretische sessies, praktische sessies, er is een excursie-dag gepland en de “markt van de VPKB”, en gelegenheid voor zelfreflectie.

Deze stage vindt elke twee jaar plaats. In 2021 van 3 tot 8 oktober in Brialmont.

De stage is verplicht. Er zijn geen kosten aan verbonden.

andere onderwerpen