Een klimaatplan, het klinkt allemaal heel serieus, maar hoe betrek je de gemeente hierbij?
U kunt dat bijvoorbeeld doen door middel van een spelvorm.

Hiervoor hebt u 12 informatiebladen met uitleg over de verschillende onderdelen van het klimaatplan. Op de achterkant van dit blad kunt u de opdrachten kopiëren.  U vindt deze op de website.

De opdrachten zijn relatief eenvoudig waarbij ook de kinderen betrokken kunnen worden.
De opdrachten zijn ook te maken zonder de gehele tekst te lezen maar gaan toch in op het thema.

Voor de deelnemers is er een werkblad voorzien.  U kunt hen individueel het spel laten spelen of in kleine of grote groep.

Twee variaties:

  1. Een zoektocht

Hiervoor hebt u nodig een redelijke ruimte in de open lucht of uw kerkgebouw. Hang de infobladen met opdrachten op willekeurige plaatsen op of indien u de kerk gebruikt op plaatsen waar de opdracht min of meer vanzelf spreekt.
Bijvoorbeeld over water gebruik bij de toiletten of een kraan. Als het over bloemen gaat kunt u bijvoorbeeld denken aan de plek waar de bloemen geplaatst worden.
Deze vorm is goed bruikbaar voor een startweekend of gemeentedag.

2. Twee of driestrijd

Wilt u er geen zoektocht van maken, dan kunt u bijvoorbeeld twee of meerdere groepen tegen elkaar laten spelen. Wie het eerste de zin gevonden heeft is de winnaar of wie de meeste goede antwoorden heeft is de winnaar. Zorg ervoor dat elke groep maar één werkblad heeft en de 12 opdrachten. Op die manier moet er samengewerkt worden: opdrachten verdelen en de uitkomsten verzamelen.

Deze laatste manier is ook geschikt als opstap om verder te spreken over het klimaatplan.
Misschien heeft u in de gemeente iemand in huis met kennis van zaken over één van de thema’s. U kunt hem of haar vragen om eens dieper op een onderwerp in te gaan.
Een ander mogelijk is om na het spel een gesprek te starten over welk van de thema’s in aanmerking zou komen om aan te pakken in de gemeente. U kunt dan ook de informatiebladen gebruiken.

Wie het spel wil gebruiken, heeft enkel nog de slagzin nodig.

En deze luidt: Naar een koolstofarme wereld.

andere onderwerpen