De komende tijd breekt de ‘scheppingsperiode’ aan, met daarin begrepen de ‘scheppingszondag’ op 6 september. Het is een tijd van bezinning over het menselijk gebruik van de aarde, dat voor grote problemen zorgt. Deze bezinningsperiode is oorspronkelijk afkomstig uit de Oosters Orthodoxe kerk en later door Rooms Katholieke kerk overgenomen. Onze VPKB heeft zich aangesloten bij deze periode en de werkgroep Kerk in de Samenleving stelt veel materiaal ter beschikking. Bijv door middel van een aanbod voor liturgie – bezinning en gesprek.

Heeft u wel eens gedacht om met literatuur en muziek te werken aan het thema. Magareth Atwood schreef een triologie waarbij ‘het jaar van de vloed’ ook heel toepasselijk is om te gebruiken voor Scheppingszondag.
U kunt hierbij ook gebruik maken van de verklaring die uitgegeven is door de Eglise Protestante unie de France. Ecologie: welke bekering(en)? Hier vindt u een Nederlandse vertaling en een versie die u kunt gebruiken in de liturgie.

 

Het samen eten is op dit moment niet mogelijk.  De maaltijd is bij uitstek een gelegenheid voor broeder en zusterschap, een vooruitblik op het Messiaanse Rijk, het grote Bruilofstmaal. Tegelijk laten de maaltijden in het evangelie van Lucas  vaak zien dat we hier nog ver van afstaan. De vraag wie er mee mag eten is blijkbaar niet vanzelfsprekend en daarom worden regelmatig in de verhalen van Lucas de bordjes verhangen. De gast wordt gastheer, zondaren mogen aanschuiven, wie achteraan stond mag naar voren komen. Van samen eten kun je iets leren. We kunnen echter wel aandacht besteden aan waar ons eten vandaan komt.  Daarom verwijzen we graag naar de suggesties van 2018.

Het jaar 2019 werd gekenmerkt door een ongeziene mobilisatie van spijbelende kinderen en jongeren, niet enkel in ons land, maar wereldwijd.
Het verwijt van de protesterende jongeren aan deze generatie volwassenen en beleidsmakers blijft aan de ribben plakken: “Jullie stelen onze toekomst voor onze ogen”. Ze eisen dat de politici hun weifelende of weigerachtige houding opgeven, en resoluut kiezen voor het krachtige klimaatbeleid dat onze wereld nodig heeft. Meer achtergrondinfo vindt u in het verslag van de avond met Karel Malfliet.

In de nieuwsbrief uit 2017 rond vorming vindt u eveneens ideeën om niet in zak en as te zitten maar creatief en ontspannend aan de slag te gaan. U zal het zien, nadenken over het klimaat gaat niet enkel over minder maar het geeft u ook veel.

Een van de zaken die u kunt doen is werken aan een klimaat plan, bijv door middel van een spel

De checklist van het klimaatplan vindt u hier.

 

andere onderwerpen