Als we spreken over eigentijds-kerkzijn dan moeten we ook spreken over secularisatie. Dit fenomeen is niet zo eenduidig als het lijkt.

Zo kan niet zomaar gesteld worden dat het geloven en religie afnemen. Er zijn ook andere tendensen waarneembaar.

Hier enkele verwijzingen naar studies op dit gebied.
1. Een studie in de skandinavische landen, waarbij er ook data zijn voor West-Europa.
2. Aan de KUleuven wordt er ook onderzoek gedaan naar secularisatie en geloven. Dit onderzoek is jammer genoeg vaak op Nederland gericht. Des al niet te min een aantal interessante artikelen.

3. Maatschappelijke veranderingen.

Het sociaal cultureel werk heeft in zes items die maatschappelijke tendensen samengevat. In deze brochure vindt een samenvatting met een zevende luik namelijk de veranderende Rooms-katholiek context. Telkens met een afsluitend kopje waar elke gemeente zelf het antwoord op mag bedenken: welke betekenis heeft dit voor ons, hier en nu. De vragen zijn slechts voorzetten. Door het gesprek hierover te voeren, kunnen andere elementen naar boven komen.

andere onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *